info@heaterrent.com

اجاره بخاری فضای باز قارچی

اجاره بخاری فضای باز قارچی در صورت استفاده از این اجاره بخاری نیز حتما آنهایی را خریداری کنید که مجهز به سیستم‌ osd باشند چراکه طبق استاندارد، تمامی اجاره بخاری بدون دودکش باید به این سیستم مجهز باشند. به طور کل باید در هنگام انتخاب اجاره بخاری دقت کنید تا حتما بر روی کارتن و یا دفترچه راهنما قید شده باشد که دستگاه مجهز به سیستم حساس به میزان اکسیژن (ODS) است، ...