info@heaterrent.com

فروش بخاری هرمی

فروش بخاری هرمی است برای گرم کردن داخل ساختمان یا بیرون از آن می ‌باشد که با گاز طبیعی یا گاز مایع روشن میشود.

جزئیات بیشتر

فروش بخاری قارچی

فروش بخاری قارچی در ۲ مدل گاز شهری و گاز مایع مناسب جهت فضاهای بازهستند؛ تا شعاع ۱ متری خود را به راحتی گرم می نماید.

جزئیات بیشتر